Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

» Звіт директора ДНЗ
Звіт директора ДНЗ

Звіт

директора ДНЗ «Котовський професійний ліцей»

про виконану роботу у 2013-2014 н. р.

            У  2013-2014 навчальному році  ДНЗ «Котовський професійний ліцей» забезпечував реалізацію права громадян на  здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти .  Ліцей здійснював підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти.

      Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася з 5-ти професій , 3 з яких – Інтегровані , у відповідності з наявною навчально-матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітниках .

     В  2013-2014 навчальному році  ДНЗ  «Котовський професійний ліцей» здійснював підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями :

- «Кухар»;

- «Пекар; кондитер»;

- «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1. А2.); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3 розряду; водій автотранспортних засобів (категорія «С1»);

- «Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв»;

-«Муляр ; штукатур».

       На 1-й курс 2013-2014 н. р.  за державним  замовленням було прийнято на навчання 200 осіб, тобто державне замовлення виконано на 100%.

     Протягом 2013-2014 навчального року в ліцеї навчалось : 530 учнів, з них 47 дітей-сиріт та дітей  позбавлених батьківського піклування .

    Станом на 1.07.2014 р.  було випущено всього 167 учнів, з них 20 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування .

     Перехідний контингент учнів складає 340 учнів, з них 27 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування .

    Із загальної кількості випускників  працевлаштовано – 114 осіб, призвано до служби в Збройних Силах України-10 осіб,  декретна відпустка – 10 осіб, знаходяться на обліку в Котовському центрі зайнятості -  9 осіб.

                                                                                                                        

           Станом на 12.08.2014 р. було випущено – 20 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них працевлаштовано  20 учнів. Компенсація на придбання одягу,  взуття та м`якого інвентарю за нормами виплачена 100%.

    Навчально-виробничий процес в ліцеї був спланований і організований на підставі вимог :

-         Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

-         Положення про професійно-технічний навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998р. № 1240);

-         Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (затверджено наказом Міністрів освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419);

-         Інших нормативно-правових актів  та інструктивно-методичних матеріалів у галузі професійно-технічної освіти .

      Навчально-виробничий процес у ліцеї здійснювався згідно з річним планом роботи  ДНЗ «Котовський професійний ліцей», який визначав усі напрямки діяльності навчального закладу та важливі проблеми ,  над якими працював колектив у навчальному році ,  а також відповідно до робочих навчальних планів  з підготовки кваліфікованих робітників,  погоджених з директором обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області  і затверджених директором Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації,   з усіх ліцензованих професій .

     Виробниче навчання учні ліцею проходили на відповідних  до фаху базових підприємствах  міста Котовська та Котовського  району, з якими укладено договори ,  та на навчально-матеріальній базі ліцею.

     Для забезпечення якісного виконання усіх завдань виробничої практики з керівниками підприємств складалися договори  про проходження виробничої практики, в яких було визначено зобов`язання обох сторін. Під час виробничої практики  керівники підприємств  видали письмову виробничу характеристику кожному учню - практиканту .

  Учні випускних груп проходили  переддипломну практику на виробництві.

    Протягом 2013-2014 навчального року пройшло практику всього 318 учнів, з них:  204 учня - за договорами на підприємстві, 114 учнів –  ДНЗ «Котовський професійний ліцей».                                                                                                                                              

       Організацію уроків теоретичного, виробничого навчання, виробничої практики було сплановано з урахуванням вимог охорони праці –  36 годин на тиждень. У разі необхідності заступниками директора з навчально-виробничої та  навчальної роботи робилися заміни уроків з метою збереження структури навчального процесу. Усі заміни фіксувалися у журналі замін уроків. 

Перед початком кожного навчального року в ліцеї було видано наказ «Про організацію навчально-виховного процесу в навчальному році», в якому визначено :

-          режим роботи ліцею;

-         педагогічне навантаження на викладачів ;

-         керівництво навчальних груп;

-         персональний склад і керівники предметних методичних комісій;

-         персональний склад педагогічної ради ;

-         завідуючі навчальними  кабінетами, лабораторіями, майстернями;

-          педагогічний стаж викладачів і майстрів виробничого навчання.

       При проведенні теоретичної підготовки викладачі і майстри виробничого навчання проводили різні типи уроку:  звичайні комбіновані уроки, уроки-лекції, семінари, уроки лабораторно-практичних робіт , консультації, індивідуальні заняття та інші форми організації теоретичного навчання.

      На кожну навчальну  групу було заведено журнали обліку теоретичного та виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі і майстри виробничого навчання здійснювали облік успішності, поведінки учнів, відвідування ними уроків та виконання навчальних програм.   Знання, уміння та навички учнів оцінювалися за 12-ти бальною системою.  Записи в  журналах відповідали поурочно-тематичним планам з усіх  предметів навчання. Якість їх ведення і повнота виконання робочих навчальних планів і програм перевірялися директором та  заступниками директора з навчальної та навчально-виробничої роботи.  

       Для визначення рівня навчальних досягнень учнів у ліцеї проводився внутрішній контроль за навчально-виробничим процесом, який проводився згідно з робочими навчальними планами:

-         поточний контроль, який включає поурочне опитування учнів, контрольні та перевірочні роботи;

-         тематичний контроль (тематичне оцінювання учнів);

-         проміжний контроль (семестрове та річне оцінювання);

-         вихідний контроль (державна підсумкова і державна кваліфікаційна атестація).                                                                                                                 

       З метою виявлення рівня знань учнів 1-го курсу, які вступили на навчання до ліцею, у вересні проводилися перевірочні контрольні роботи («нульовий зріз знань») із загальноосвітніх  дисциплін.  Аналіз робіт показав,  що більшість учнів , які вступили на навчання до ліцею у 2013-2014 н. р. ,  мають низький рівень знань із загальноосвітньої підготовки. Тому наказом директора  було визначено заходи для підвищення рівня знань учнів 1-го курсу.

Контроль навчально-виробничої роботи викладачів у ліцеї здійснював директор  та його заступники.  Було складено графік проведення директорських контрольних робіт  посеместрово . Результати директорських контрольних робіт показали незначну розбіжність із результатами семестрового оцінювання.   Але й показали , що серед учнів майже з усіх професій існує незначний відсоток початкового рівня знань з професійної  підготовки.

       Велику  увагу  директор  приділяє  науково-методичному  зростанню  педагогічного     колективу.  Протягом року було організовано методичну роботу з педагогічними працівниками.  Вона проводилась за планом методичної роботи на рік.

В ліцеї  систематично проводяться  заняття Школи молодого спеціаліста ,  уніфікації   прийомів  і  навичок  майстрів  в/н та молодого викладача,  педагогічні читання,  інструктивно-методичні  наради з педпрацівниками на різні тематики.  На протязі 2013-2014 н. р.  проведено  23 відкритих уроки, 18  відкритих виховних годин.  Крім того,  протягом навчального року представниками  адміністрації  було відвідано та проаналізовано  57 уроків  викладачів  та  майстрів  виробничого  навчання.  Практично всі заняття проводились на належному методичному та професійному рівнях,  виконували  навчальну,  виховну та  розвиваючу функції.  Але було виявлено і ряд недоліків, на які  викладачам і майстрам  виробничого навчання рекомендували звернути увагу,  визначалися терміни ліквідації та здійснювалися  перевірки  результатів. Також  в ліцеї проводились предметні тижні та декади професійної майстерності. Під керівництвом директора було  проведено  11 засідань  Педагогічної  ради ліцея, на яких було розглянуто актуальні питання роботи навчального закладу.  Кожного понеділка проводилась нарада  з адміністрацією ліцею,  на якій ставилися завдання по виконанню плану роботи  ліцея  на тиждень.                                                                                                                                       

 Проводились семінари , круглий стіл з питань удосконалення навчально-виховного процесу, майстер-класи.  Цікавими та корисними були семінари , проведені методичними комісіями гуманітарних дисциплін (Кудінова Ю.О.) та кухарського - пекарського профілю (Ришканіч С.Л.), майстер-клас, проведений Ришканіч С.Л.; кожен з викладачів проводив  індивідуальну методичну роботу: працювали над методичними розробками , проводили відкриті уроки, проводили самоосвітню роботу. Кращі методичні розробки  педпрацівників  Ришканіч С.Л.,  Захаренко Л.О.,  Мартинюк М.В.,  Щербаченко Н.У. та  Форостяна Л.М.  направлені до навчально-методичного центру в Одеській області.  З метою мотивації підвищення професійної майстерності  в ліцеї було сплановано конкурси професійної майстерності: «Класний керівник року», «Майстер в/н року» та «Кращий кабінет (лабораторія, майстерня).

 Педагогічні працівники  ДНЗ  «Котовський професійний ліцей»  брали активну участь у засіданнях обласних методичних секцій, які проводив навчально-методичний центр ПТО в Одеській області, а також у Всеукраїнських конкурсах. 

       У всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій педагогічні працівники  Дирда Н.І. та Петрів Н.А.  взяли активну участь, а Дирда Н.І посіла почесне 2-ге місце. У Всеукраїнському конкурі «Викладач ПТНЗ -року» викладач англійської мови Олійник І.П. взяла активну участь і посіла 2-ге місце.

         Протягом 2013-2014 н. р. адміністрацією ліцею було направлено на курси підвищення кваліфікації 41 педагогічний працівник, які успішно пройшли їх в Одеському інституті удосконалення вчителів та в Донецькому інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.  Крім того, атестаційною комісією ліцею було проатестовано 5 педагогічних працівників  у черговому та позачерговому порядку. Із них 3 чол. підвищили категорію (кваліфікаційний розряд) і 2 чол. підтвердили тарифний розряд. Таким чином,  план підвищення кваліфікації  та атестації педагогічних робітників  за 2013-2014 н. р. виконано.

          Виховна робота в ліцеї проводилася відповідно до «Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української  державності», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти» та річного плану роботи на навчальний рік. Виховну роботу було сплановано  в учнівських групах  керівництвом навчальних груп на основі річного плану. Усі заходи виховної роботи в навчальних групах , в тому числі і індивідуальну роботу з учнями,  класні керівники та майстри в/н планували та фіксували у журналах  обліку виховної роботи  класного керівника .           

             Виховна робота була  зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу  кожного виховного заходу  в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялась  морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед  молоді, проводилася індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.

       У 2013-2014 н. р.  працювала Рада з профілактики правопорушень серед учнів ліцею. Протягом звітного періоду було проведено 6 засідань , на яких розглядалися питання пропусків учнями занять без поважних причин та низьку успішність учнів , порушення ними дисципліни на уроках та в позаурочний час. Для кожного конкретного випадку визначалися напрямки роботи  і заходи профілактики правопорушень. Напрацьовано  певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання. В навчальному закладі створено органи учнівського  самоврядування, батьківський комітет.

       Розроблено спільні заходи щодо профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної міліції  та службою у правах неповнолітніх . Проводилася профілактична виховна робота з учнями  групи «ризику» та батьками, які ухилялись від виховання своїх дітей.  Налагоджено тісну співпрацю  з службою у справах сім`ї  та  молоді, постійно проводяться   зустрічі  з представниками відповідних служб  і медичними працівниками .

          На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Тому у 2-му семестрі 2013-2014 н. р. відповідно до рішення педагогічної ради  було впроваджено ведення екрану відвідування  уроків теоретичного та виробничого навчання погодинно  викладачами і майстрами в/н,  що дало об`єктивну  картину пропусків. Групи,  які мали найменшу кількість пропусків  уроків без поважних причин , адміністрація ліцею заохотила поїздкою до дендропарку «Софіївка» у м. Умань .

         Визначаючи навчальні проблеми  виховної роботи з учнями  слід зазначити, що виховання  здійснюється  як у навчальній,  так і у позанавчальній  діяльності.  Так, засвоєння у процесі навчання  певної кількості знань, умінь і навичок сприяє формуванню в учнів світоглядних понять і переконань,  дозволяє  оволодіти  надбаннями культури, нормами і правилами поведінки.

              Більш складною є позанавчальна виховна робота.  Відомо,  що основне її призначення – це створення  умов для вільного розвитку  особистості,  виявлення й активізації її творчих здібностей, розвитку  і вдосконалення  розумових,  фізичних,  моральних,  естетичних  якостей.

    

              Для цього в нашому  ліцеї  протягом звітного періоду організовано роботу гуртків, спортивних секцій та клубів за інтересами. Однак, роботу майже всіх гуртків можна вважати незадовільною.

            Для проведення  повноцінного дозвілля в ліцеї регулярно відбуваються  масові заходи, святкові та урочисті лінійки («День знань», «День учителя», «День Збройних Сил України», «День захисника Вітчизни», «День матері» тощо), виступи художньої самодіяльності, зустрічі з ветеранами війни та праці,  тематичні вечори, тижні предметів,  вікторини, спортивні змагання «Козацькі забави» тощо.

      Найкраще організували учнів до проведення предметних тижнів педагогічні працівники кухарського-пекарського профілю під керівництвом Ришканіч С.Л., сільськогосподарського профілю під керівництвом Рябого О.П., викладачі загальноосвітніх дисциплін  Кудінова Ю.О., Молдавська  І.М., Бондар Ю.В..

У рамках предметних тижнів проводились конкурси для учнів з метою підтримки духу змагання, популяризації здорового способу життя, а саме:

 -        «Нумо, хлопці»;

 -        «Молодь обирає здоров`я»;

 -        конкурси на кращого знавця навчальних предметів;

 -        конкурси професійної майстерності.

За результатами конкурсів видавалися накази директора ліцею і визначалися переможці, яких нагороджено подяками та грамотами.

  Велика увага приділяється формуванню в учнів загальнолюдських духовно-моральних цінностей, основними напрямками якого є виховання таких якостей, як людяність, ввічливість, скромність, тактовність,  дисциплінованість.

У грудні 2013 р. члени учнівської ради організували учнів ліцею  до активної участі у міській благодійній акції «Дивіться на нас – як на рівних», в результаті чого зібрали певну суму коштів .  Всі гроші,  зібрані під час акції передані дітям з функціональними обмеженнями в центр соціальної реабілітації для дітей інвалідів.  Протягом 2013-2014 н. р.  учні ліцею разом з класними керівниками та майстрами в/н брали активну участь у акції  «Допоможи людині похилого віку», та продовжують допомагати таким людям.                                                                                                                                     

Значна увага приділяється патріотичному, екологічному, художньо-естетичному вихованню учнів.  Протягом навчального року  було проведено низку заходів , присвячених 95-ій  річниці від  дня народження     В.Сухомлинського  та 200-річчю з  Дня народження  Т.Г. Шевченка .  Активну участь взяли учні ліцею у всіх міських заходах і конкурсах, організованих органами міської влади.

    Разом з тим негативним фактором залишається низька активність батьків щодо участі в житті навчального закладу  та діяльності органів учнівського самоврядування.

     Протягом звітного періоду приділялась велика увага учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та учням з малозабезпечених сімей. З ними проводилась постійна індивідуальна виховна робота як з боку керівництва груп, так і з боку керівництва ліцею. Соціальним педагогом Гук  В.О. на початку вересня складено акти обстеження житлових умов, де проживають учні.  Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання  постійно контролюється питання  проживання учнів як в гуртожитку так і на квартирах .

       У грудні 2013 р. для учнів пільгових категорій був організований святковий вогник «День Святого Миколая»,  на якому 62 учні  отримали подарунки.

      Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського  піклування, вчасно  і в повній мірі  отримували стипендій  та всі інші виплати.

      У червні 2014 р. 28 учнів пільгових категорій оздоровились у таборі відпочинку «Богатирьонок» в  смт  Сергіївка.

Дирекцією ДНЗ «Котовський професійний ліцей»  вживалися енергійні заходи щодо забезпечення у 2013-2014 навчальному  році високоефективного і стійкого фінансово-економічного стану.  Зусилля   спрямовувалися   на   збільшення   обсягів   фінансування   за   рахунок залучення додаткових надходжень до ліцейного бюджету, за рахунок угод з роботодавцями на виробничу практику та виробниче навчання, економне і раціональне його використання.

У результаті  фінансовий план у 2013-2014 н. р.  році  виконано за всіма показниками.  Сформований бюджет забезпечив фінансування пріоритетних напрямів  діяльності ліцея .                                                                                                                                              

Під особливою увагою знаходились питання розвитку   та   поліпшення   умов   для проведення  навчального  процесу,  стимулювання  праці співробітників,  навчання та виховання учнів.  Протягом року своєчасно та у повному обсязі здійснювались соціальні  виплати, підвищення заробітної плати та стипендій відповідно до рішень Уряду.

        Дотримання чинного законодавства у фінансово-господарській діяльності підтверджено прийняттям без зауважень річного фінансового звіту Міністерством освіти і науки України,  Держказначейством України та результатами планових перевірок ДФІ в м. Одеса  та інших органів і установ.

       Значну роботу протягом минулого навчального року було проведено щодо удосконалення навчально-методичної бази ліцею. Велику роботу провели завідуючі кабінетами щодо оновлення та поповнення навчально-методичного забезпечення предметів викладання:  виготовлено нові стенди, плакати, муляжі та інші наочні посібники,  роздатковий  дидактичний матеріал. 

         Але значний внесок в удосконалення навчально-матеріальної  бази ліцею було зроблено за рахунок позабюджетних коштів. Так, протягом навчального року було створено нову лабораторію  для проведення виробничого навчання та лабораторних робіт для учнів, що навчаються за професією «Пекар; кондитер». Проведено у цьому приміщенні капітальний ремонт, придбано нове устаткування та інвентар. Зроблено капітальний ремонт кабінету «Українська мова та література», 3 навчальних кабінети оснащено телевізорами для демонстрації навчальних фільмів.  Замінено запчастини на сільськогосподарській техніці для якіснішого проведення виробничого навчання учнів та індивідуального водіння тракторів.

  

 

Протягом 2013-2014 н. р. надійшло коштів :

 1.  Від реалізації  сільськогосподарської продукції (молоко, м`ясо,зерно) – 148 251 грн.;

 2.  Від виробничої практики – 48 227 грн.;

 3.  Від освітніх послуг (Контрактне навчання) – 2 775 грн.;

 4.  Від послуг населенню  (послуги Їдальні, послуги для технологічного технікуму) – 6 756 грн.;

 5.  Благодійна допомога – 213 379 грн.

 

 ВСЬОГО надійшло коштів – 419 388 грн.

 

Використано на :

 1.  Зарплату – 31 611 грн.;

 2.  Нарахування на зарплату – 11 475 грн.;

 3.  Харчування – 6 519 грн.;

 4.  Послуги зв`язку – 2 849 грн.;

 5.  Відрядні – 2 044 грн.;

 6.  Оплата за водопостачання – 2 673 грн.;

 7.  Оплата за електроенергію – 6 307 грн.;

 8.  Придбання меблів для навчального процесу – 18 247 грн.;

 9.  Придбання столів для пекарів-кондитерів – 20 438 грн.;

10.  Придбання телевізорів, кондиціонерів в їдальню – 14 813 грн.;

11.  Придбання комп`ютерів (2 шт.) і принтера (1 шт.) – 6 600 грн.;

12. Придбання паливно-мастильних матеріалів – 157 771 грн., з них 

  -       за рахунок учбового господарства – 43 801 грн.;

  -       благодійна допомога – 113 970 грн. .

13. Капітальний ремонт аудиторії №1 – 23 701 грн.;

14. Придбання запчастин для сільськогосподарської техніки – 8 346 грн.;

15. Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту . Миючих засобів , канцелярських товарів – 46 140 грн..

 

Завдання на наступний рік

 

  -         підвищення якості та пошук  нових форм проведення профорієнтаційної роботи серед школярів міста Котовська, Котовського,  Балтського,        Красноокнянського    районів;

  -         удосконалення навчально-виробничого і виховного процесів з орієнтацією на модель випускника ПТНЗ, що відповідає державним стандартам,   вимогам замовників робітничих кадрів та ринку праці;

  -         тісно співпрацювати із замовниками кадрів на основі двосторонніх трудових договорів з метою забезпечення учнів базами для проходження    виробничої практики та  100%-го працевлаштування;

  -         підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом упровадження сучасних освітніх та виробничих технологій у навчальний процес;

  -         удосконалення роботи щодо збереження перехідного контингенту учнів 1-го та 2-го курсів та попередження пропусків занять учнями без    поважних причин;

  -         продовжити і надалі роботу над удосконаленням навчально-матеріальної бази ліцею з усіх професій (зокрема,професії «Муляр;штукатур») та    предметів навчання;

  -         продовжувати вивчати ринок праці з метою кращої обізнаності з предметами ринку праці нашого регіону і відкриття нових інтегрованих    професій;

  -         розпочати курсову перепідготовку та підвищення кваліфікації трудового населення з професій: «електрослюсар з ремонту устаткування    розподільчих пристроїв», «тракториста-машиніста»

  -         провести поточний ремонт приміщень

  -         провести капітальний ремонт даху над спортивною залою;

  -         придбати на навчальне господарство нову сівалку зернову.

 

       У  полі зору директора постійно знаходились питання матеріальної  і моральної  підтримки  працівників  та  учнів.  В колективі створений творчий,   дружній,   доброзичливий  морально-психологічний   клімат.

 

 

    Директор ДНЗ

    «Котовський  професійний ліцей» :                                       В.С. Новицький