Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

» Організація навчально-виробничого процесу
Організація навчально-виробничого процесу

           Навчально-виробничий процес в ліцеї планується і організований на підставі вимог законів України в освітній галузі, постанов кабінету міністрів, нормативно-правових актів в галузі професійно-технічної освіти і здійснюється згідно з річним планом роботи ДНЗ «Котовський професійний ліцей», який визначає всі напрямки діяльності навчального закладу та важливі проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.

           Робочі навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій і робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін розроблені на основі  кваліфікаційних характеристик професій, типових планів підготовки кваліфікованих робітників, типових навчальних і професійно спрямованих програм з навчальних  дисциплін.

           Відповідно до робочих навчальних планів в ліцеї розробляється розклад уроків. Він включає теоретичне та виробниче навчання в групах на кожний день тижня. Тижневе навантаження учнів складає 36 годин на тиждень. Навчально-виховний та виробничий процес поділено та 2 семестри.

Теоретичне навчання

         Загальноосвітня і професійно-теоретична підготовка учнів здійснюється в спеціальних навчальних кабінетах і лабораторіях.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

          При проведенні теоретичної підготовки використовуються різні типи уроку: лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття, консультації, індивідуальні заняття, навчальні екскурсії та інші форми організації теоретичного навчання.

 

 

    

 

 

          

   

 

 

 

 

 

         

 

          У журналах обліку теоретичного навчання викладачі і майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності, поведінки учнів, відвідування ними занять та виконання навчальних програм. Знання, уміння та навички учнів оцінюються за 12-ти бальною шкалою.

          Для визначення рівня навчальних досягнень учнів у ліцеї проводиться внутрішній контроль за навчально-виробничим процесом. Система контролю в ліцеї розроблена на основі «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ» і складається з таких видів контролю:

     - поточний контроль, який включає поурочне опитування учнів, контрольні та перевірочні роботи,
   тематичний контроль;

     - проміжний контроль, який передбачає семестрове і річне оцінювання;

     - вихідний контроль, який включає державну підсумкову і державну кваліфікаційну атестації.

      Форми та періодичність проміжного та вихідного контролю визначаються робочими навчальними планами.

Державна підсумкова атестація з предметів загальноосвітньої підготовки проводиться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами. Допуск учнів до державної підсумкової атестації проводиться за рішенням Педагогічної Ради ліцею.

      Державна підсумкова атестація у випускних групах проводиться з  3 -х предметів:

          - українська мова (переказ);

          - математика (письмово);

          - предмет за вибором (профільний).

Виробниче навчання

      Ліцей забезпечений типовими навчальними програмами з виробничого навчання. На основі типових навчальних програм розроблені робочі навчальні програми, які погоджені із замовниками робітничих кадрів.

      У журналах обліку виробничого навчання майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності, відвідування уроків виробничого навчання та виконання навчальних програм. Знання, уміння та навички учнів оцінюються за 12-ти бальною шкалою.

      Виробниче навчання учні ліцею проходять в лабораторіях і майстернях ліцею та на відповідних фаху базових підприємствах міста Котовська і Котовського району, з якими укладено  договори:

- «Трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва; слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водії автотранспортних засобів (категорія «С», «С1»)» – на навчальному господарстві ліцею, у численних сільськогосподарських виробничих кооперативах, підприємствах, товариствах і агрофірмах: «Косівське», «Куяльницьке», «Фонтан», «Новоселівське», «Світоч», Котовське дорожньо-експлуатаційне підприємство «Дорсервіс», Котовське державне підприємство «Котовське лісове господарство», «Котовське зерно»;

- «Кухарі» – у кухні-лабораторії ліцею та у понад 50-х підприємствах громадського харчування державної та приватної форм власності м.Котовська і Котовського району: ресторани «Гранд», «Асторія», «Сузір’я», «Рандеву», кафе «Юність», «Турист», «Корона», «Лада», «Супутник», «Мрія», «Експрес», «Фігаро», «Зустріч», «У каміна», «У діда», «Дока», «Перлина», «Камелія», «Дорожнє», «Курінь», «У Поліни», кафе-бари «Фрегат», «Міраж», «Насолода», «Ранок», «Оксамит», «Лакомка», «Смак», «Люкс»; підприємства громадського харчування державної форми власності: їдальні загальноосвітніх шкіл та дитячих садків міста, їдальні локомотивного депо, Котовських електричних мереж, школи-інтерната, їдальні загальноосвітніх шкіл с.Липецьке, с.Нестоїта, с.Станіславка, с.Малий Фонтан, с.Чубівка, с.Муроване, с.Ст.Кульна, с.Розалівка, с.Новоселівка, с.Бочманівка, с.Соболівка, с.Глубочок, с.Борщі, с.Гидерим, с.Дібровка, кафе-бари у селах

Нестоїта, Ст.Кульна, Розалівка, Новоселівка); на базах відпочинку в смт Затока.

- «Пекарі; кондитери» – в кухні-лабораторії ліцею, у ТОВ «Котовський хлібозавод».

- «Електрослюсарі з ремонту устаткування розподільчих пристроїв» – на підприємстві «Котовські електричні мережі» ВАТ «Одесаобленерго»;

- «Муляри; штукатури» - на базі ліцею, на підприємствах, що підпорядковані управлінню комунального господарства та будівництва Котовської міської ради.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Для забезпечення якісного виконання усіх завдань виробничої практики ДНЗ «Котовський професійний ліцей» в особі директора укладає з керівниками підприємств  договори про проходження виробничої практики, в яких визначаються зобов’язання обох сторін. Під час виробничої практики учні ведуть щоденники. По закінченні виробничої практики керівники підприємств видають письмову виробничу характеристику кожному  учню-практиканту.

      На останньому  курсі навчання учні ліцею проходять переддипломну   практику на виробництві.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

          По закінченні  курсу навчання учні складають державні кваліфікаційні іспити, якуі приймає державна кваліфікаційна комісія. Головами державних кваліфікаційних комісій призначаються професіонали відповідної галузі виробництва чи сфери послуг. Склад державних кваліфікаційних комісій узгоджується з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

 

      Державні кваліфікаційні іспити включають:

 

- кваліфікаційну пробну роботу;

- письмову екзаменаційну роботу (ККЗ);

- кваліфікаційний іспит;

 

      Кваліфікаційні пробні роботи виконуються учнями самостійно на спеціально визначених робочих місцях:

 

- «Трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва; слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;, водії автотранспортних засобів (категорія «С», «С1»)» – на навчальному господарстві ліцею;

- «Кухарі»; «Пекарі, кондитери»  – в кухні-лабораторії ліцею.

- «Електрослюсарі з ремонту устаткування розподільчих пристроїв» - на підприємстві ВАТ «Одесаобленерго» «Котовські електричні мережі».

- «Муляри, штукатури» -  в лабораторії ліцею.

        Результатом державної кваліфікаційної атестації є присвоєння учням кваліфікації відповідного рівня (розряду).

 

        Випускникам ліцею, яким присвоєно кваліфікацію «кваліфікований робітник», видається диплом установленого зразка.

 

        Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з транспортними засобами, разом з дипломом видається посвідчення  встановленого зразка.

 

        Випускникам, які здобули повну загальну середню освіту, видається атестат про повну загальну середню освіту.