Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

» Продовжуємо навчання
Продовжуємо навчання

 

Технік – електрик:

 

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

 

Спеціальність: 5.05070104 “Монтаж і експлуатація

електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Область діяльності та місця роботи: системи електропостачання всіх типів,енергетика, будь-які підприємства, транспорт.

Займані посади: майстер бригади, технік-електрик, начальник електроцеху, начальник зміни, ділянки.

Випускники отримують базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та кваліфікацію “технік-електрик”. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ПТНЗ

 

Механіко – технологічний технікум пропонує пропонує випускникам ПТНЗ за професіями:

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
Електрослюсар з ремонту електричних машин
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку
Слюсар-електромонтажник
Електрик судновий
Електрогазозварник судновий
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

 

продовжити навчання на ДЕННІЙ ТА ЗАОЧНІЙ ФОРМАХ з терміном 2 роки, причому перший рік навчання на заочній формі проводиться в Котовську.

 

Також тільки для Вас:

 

1. Прийом до технікуму проводиться без сертифікатів обов’язкового загальнодержавного тестування, випускники ПТНЗ зараховуються на основі фахового випробування (співбесіди) за спеціальністю та середнім балом диплому кваліфікованого робітника.

 

2. Технікум надає можливість  здобути  базову вищу освіту за два роки, за програмою ступеневої підготовки, яка крім інших переваг дозволяє деякі розділи спеціальних дисциплін, які вивчались в ПТНЗ автоматично перезарахувати в технікумі.

 

3. На ЗАОЧНІЙ формі навчання перший рік навчання проходить в м. Котовську, що значно заощаджує  витрати студентів; студентам-заочникам на термін сесії надається довідка-виклик, а період навчання гарантовано оплачується за місцем роботи. Є бюджетні місця (держзамовлення). 

 

4. Зарахування на бюджетні місця на ДЕННІЙ ТА ЗАОЧНІЙ ФОРМАХ - в межах держзамовлення та вакантних місць, всім іншим пропонуємо навчання за контрактною формою, її вартість в 2013-2014 н.р.: на заочній формі: близько 2000 грн/ рік, на денній формі – близько 3000 грн/рік.

 

5. Для зарахування до нашого технікуму навіть не потрібно приїздити до м.Одеси – приймальна комісія буде працювати 1 день в м.Котовську в клубі Котовського проф. ліцея (про це Вам повідомлять за телефонами, які Ви залишите нашому представнику). Але якщо Вам вигідніше,  приїздіть для вступу до технікуму до м.Одеси (про це Вам також повідомлять за телефонами).

 

6. Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії харчових технологій, вступ за співбесідою на третій курс без сертифікатів обов’язкового загальнодержавного тестування

 

7. Після закінчення технікуму значно підвищується перспектива працевлаштування, адже електрики потрібні завжди і всюди. 

 

Працевлаштування випускників

 

Останнім часом в Україні в області "освіта-працевлаштування" все сильніше проявляється перевага "технічних" спеціальностей - вони стають все більш бажаними на ринку праці, а відповідно - більш високооплачуваними.

 

Отриманий рівень молодшого спеціаліста та кваліфікація технік - електрик, яку надає Механіко – технологічний технікум , приносить в сучасному світі практично 100% працевлаштування.

 

Це твердження підтверджується випускниками: вони працюють на багатьох підприємствах міста  та країни.

 

Спеціальність є актуальною і гарантує можливість працевлаштування за фахом.  

 

Область діяльності випускника- системи електропостачання всіх типів. Наш випускник може отримати роботу там, де є електричний струм, а значить - всюди.

 

Отримавши диплом , кожен випускник без особливих труднощів може розраховувати на посаду майстра, старшого майстра, техніка-електрика, начальника зміни основних та допоміжних цехів, ачальника електроцеху, ділянки,  інженера у заводських лабораторіях та відділах організації виробництва на підприємствах та фірмах та ін.

 

Окрім виняткових перспектив працевлаштування, випускник нашої спеціальності може продовжити навчання та здобути освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліст” та магістр”.

 

3 1997 року технікум є структурним підрозділом Одеської національної академії харчових технологій, виконуючи функції факультету з підготовки молодших спеціалістів, що дозволило одними з перших реалізувати інтегрований навчальнй процес та надати студентам технікуму можливість продовжити навчання в академії за системою ступеневої освіти, зі скороченим терміном навчання (одразу з третього курсу на денному відділенні або з четвертого на заочному відділенні). 

 

 

 

Практична підготовка

 

Виробництво потребує кваліфікованих спеціалістів, яким під силу засвоювати сучасні матеріали й нові технології. Саме таких фахівців - електриків готує механіко – технологічний технікум.

 

Навчальний процес викладачі намагаються якомога тісніше пов’язати з виробництвом. І що найбільше тішить – якість навчання та підтримка зв’язків з підприємствами забезпечує оперативне працевлаштування цих людей.

 

Студенти нашої спеціальності проходять виробничу та переддипломну практику  на підприємствах міста, області та країни, зокрема на Одеському портовому елеваторі, Одеському припортовому заводі, на підприємствах магістральних електромереж, районах електричних мереж (РЕМ), виробничих під-приємствах та на багатьох інших заводах, комбінатах, фабриках, де вони отримують безцінний практичний досвід.

 

Спочатку студенти проходять теоретичну підготовку в навчальних кабінетах та лабораторіях технікума, а потім - виробниче навчання на підприємствах, де виконують роботи з монтажу, експлуатації, ремонту та випробуванню обладнання.

 

Викладачі технікуму при цьому постійно вносять зміни в свої робочі навчальні програми, користуючись при цьому новітніми розробками електроустаткування та останніми вимогами нормативних документів.

 

 

 

   ВИПУСКНИК З НАШИМ ДИПЛОМОМ ПОТРІБНИЙ ЗАВЖДИ І ВСЮДИ!