Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

» Позаурочна робота в ліцеї
Позаурочна робота в ліцеї

          Позаурочна робота - складова частина навчально-виховного процесу в ДНЗ «Котовський професійний ліцей», одна з форм організації вільного часу учнів, яка орієнтована на особистість учня. Учні ліцею мають можливість самостійно обирати форми позаурочної роботи з урахуванням професійної специфіки та захоплень учнів. Основними завданням позаурочної роботи в ліцеї є створення сприятливих умов для прояву творчих здібностей учнів, наявність реальних занять, направлених на виконання певних завдань з конкретним кінцевим результатом, внесення до позаурочної діяльності елементів романтики, фантазії, гри, оптимістичної перспективи та піднесеності. Напрями, форми, методи позаурочної роботи практично збігаються з позашкільною роботою. У ліцеї перевага віддається професійним напрямкам: робота професійно-спрямованих гуртків, організація і проведення професійних тижнів, конкурсів професійної майстерності тощо. Не залишається поза увагою і загальноосвітній напрямок, що передбачає роботу предметних гуртків, предметних тижнів, олімпіад та інтелектуальних конкурсів і змагань серед учнів. Велика увага приділяється розвитку технічної творчості учнів, художній самодіяльності, фізкультурі, декоративно-прикладному мистецтву тощо. Позаурочна робота допомагає задовольняти потребу учні у неформальному спілкуванні в клубах за інтересами, спортивних гуртках та секціях, під час ліцейних свят.

          Відповідно до плану методичної та виховної роботи на навчальний рік у ліцеї щорічно планується традиційний  „Фестиваль предметних тижнів”.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Під час предметних тижнів проводяться бесіди (години спілкування) з учнями про значення відповідної науки чи професії в житті людини, різноманітні вікторини, конкурси (у тому числі і конкурс «Кращий знавець….»), організовуються виставки рефератів, стінних газет, різноманітної літератури, творчих доробків гуртківців, святкові концерти, загальноліцейні виховні заходи: літературно-музичні композиції, конкурси КВК, години пам’яті, зустрічі із цікавими людьми тощо. Так, наприклад, протягом року крім предметних тижнів практично з усіх загальноосвітніх дисциплін (тижні математики, фізики, хімії, історії, рідної мови, екології тощо) проводяться декади за професіями, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників у ліцеї. Наприклад:

          - декада працівників харчової промисловості (кухарі та пекарі-кондитери);

          - декада працівників сільського господарства (трактористи-водії-слюсарі);

          - декада працівників енергетичної промисловості (електрослюсарі);

          - декада працівників будівельної промисловості (муляри-штукатури).

У рамках предметних тижнів проводяться:

- конкурси професійної майстерності /чи на кращого знавця предмета/;

- відкритий захід для учнів і педагогічних працівників ліцею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          У грудні традиційно проводиться 1-й тур предметних олімпіад із загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін. Переможці 1-го туру олімпіад із загальноосвітніх дисциплін завжди беруть участь в обласних олімпіадах з базових дисциплін серед учнів ПТНЗ Одеської області.

          В ліцеї належна увага приділяється роботі з обдарованою і талановитою молоддю. Учні, які мають особливі здібності, талант працюють у предметних гуртках, спортивних секціях, гуртках   художньо – естетичної направленості, беруть участь в олімпіадах, конкурсах внутріліцейного, обласного та Всеукраїнського рівнів.В ліцеї працюють:

                    - предметні гуртки: математичний, фізичний, хімічний, історичний, 2 літературні, іноземної мови, біологічний, гурток інформатики;

                    - гуртки художньо-естетичного направлення: образотворчого мистецтва, художнього слова і вокального співу;

                    - спортивні секції: з волейболу, футболу, настільного тенісу, шашок і шахів;

                    - гуртки професійно-теоретичних дисциплін: «Знавець правил дорожнього руху», «Знавець сільськосподарських машин», «Тракторист-машиніст», «Кухарочка», «Пекар-кондитер», «Електрослюсар»;

                    - 3 клуби за інтересами: «Оберіг» (клуб збереження національних традицій), «Вітчизнеа (військово-патріотичного спрямування), «Абітурієнт» (спрямований на орієнтацію учнів для продовження навчання).

            Заняття в гуртках проводяться періодичністю 1 раз у місяць і мають переважно практичну спрямованість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

 

          Крім того, не залишаються поза увагою учні з низькою успішністю. Викладачі і майстри в/н ліцею проводять з такими учнями додаткові індивідуальні заняття, консультації у позаурочний час. Для занять з такими учнями викладачі і майстри виробничого навчання розробили комплекти дидактичних матеріалів, які включають різнорівневих багатоваріантних завдань для забезпечення індивідуального підходу до можливостей та уподобань учнів ліцею.

          Важливе значення в організації змістовної і цікавої позаурочної роботи має й робота бібліотекаря. Основним завданням бібліотеки є бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, як в урочний так і позаурочний час.

 

         Згідно з планом роботи бібліотеки на навчальний рік проводяться різноманітні форми позаурочної роботи: інтелект-кафе, розважальні конкурси, круглі столи, які мають  на меті розширити кругозір, світогляд учнів і виховувати учнів у дусі гуманізму, прищеплювати учням загальнолюд-ські цінності: працелюбність, милосердя, толерантність, любов до прекрасного тощо.

          Успіх позаурочної роботи залежить не тільки від активності учнів, а й від майстерності педагогічного впливу на них. Зважаючи на те, що позаурочна робота щороку успішно проводиться, педагогічний колектив е зупиняється на досягнутому, повсякчас удосконалює її форми і методи проведення, дбаючи про  суспільно корисну спрямованість інтересів вихованців.