Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

» » ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ВИКОРСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАВДАНЬ 

НА УРОКАХ  ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

   Зовнішня і внутрішня політика України, спрямована на демократизацію всіх сфер життя і приєднання до європейської та світової спільноти, ставлять нові завдання перед освітянами в галузі навчання іноземних мов. Звідси зростають потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, які вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземної мови у професійно-технічних навчальних закладах.

В навчальному  процесі я дотримуюсь вимог державного стандарту до освіченності випускників старшої школи,  і головною метою кожного уроку є формування  комунікативної  компетентності учнів.  Враховую особливості навчально – виховного процесу  в  професійно – технічному навчальному закладі, звертаю особливу увагу на профільне спрямування викладання іноземної мови та на формування професійної  лексики на уроках іноземної мови.

    Найбільше приділяю уваги та планую уроки з використанням професійної лексики під час вивчення тем «Шкільне життя (Освіта в Україні й за кордоном)», «Робота і професії», «Харчування»  відповідно до навчальної програми для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). За розробленою робочою програмою вивчення професійної лексики в мене заплановано під час опрацювання тем «Освіта в Україні і за кордоном»(“Bildungssystem der Ukraine und Deutschlands”), «Робота і професії» (“Arbeit und Beruf”). На вивчення професійної лексики виділяється однакова кількість годин, але зміст матеріалу різний, залежно від майбутньої професії учнів. Намагаюсь при вивченні чи засвоєнні інших тем теж повторювати, згадувати деякі елементи з професійної лексики, пов'язуючи її в діалогах, рольових іграх. Практикую повторення та використання професійної лексики при проведенні бінарних уроків. В кінці курсу учні мають зошит – путівник з професії, який, можливо, знадобитися їм у подальшому навчанні і роботі (заповнення анкетних даних при влаштуванні на роботу, написання листа про працевлаштування та інше). Згідно "Концепції навчання іноземних мов" сучасний стан міжнародних зв'язків України, її вихід в  Європейський та світовий простори, нові політичні, соціально – економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких постійно зростає.

    Поява спільних підприємств, програм обміну фахівцями, міграційні процеси, зв'язки з іноземними підприємствами можуть поставити на порядок денний майбутнього фахівця уміння спілкуватися на професійну тематику, володіти професійною термінологією, врешті – решт заповнення документів (наприклад, анкет роботодавця іноземної фірми).

Зрозуміло, що працювати в такому навчальному закладі, як професійний ліцей, неможливо обійтись без використання на уроках іноземної мови професійної лексики. Мною розроблено ряд завдань, які містять:

        словник професійної лексики;

        лексичні одиниці в граматичних структурах;

        тексти з професійною лексикою для таких професій, як «Кухар»; «Тракторист – машиніст», «Слюсар з ремонту с/г техники та устаткування»; «Пекар; кондитер», «Електрослюсар», «Муляр; штукатур».

В завданнях є  зразки стандартних і нестандартних діалогів та різнорівневі завдання до  тематичного заліку.

Під час опрацювання теми «Шкільне життя» («Освіта в Україні й за кордоном»), учням дається необхідна лексика, за допомогою якої вони можуть розповісти про свій  ліцей, висловити свої думки щодо важливості обраної професії, визначитися, що потрібно для того, щоб бути добрим спеціалістом, на які предмети звернути увагу, більше приділяти часу на їх вивчення.

До нас приходять учні з різних шкіл, більшість з них  має невисокий рівень навчальних досягнень, малий лексичний запас, недостатнє володіння навичками письма, говоріння, читання. Роботу в групах починаю з визначення рівня навчальних досягнень кожного учня за допомогою діагностичних контрольних робіт, а потім, при підготовці уроків враховую ступінь практичного володіння учнями іноземною мовою, через систему зростаючих за складністю завдань з метою удосконалення умінь та  навичок  учнів.

        Для ефективнішого засвоєння професійної лексики використовую таблиці, схеми,  які дають можливість учням докладніше розповісти про свою професію, назвати інструменти,  якими вони користуються в своїй практичній діяльності і операції, що виконують за їх допомогою.  Учні з слабким рівнем підготовки можуть складати речення граматично правильно оформлені за допомогою цих таблиць.

Сьогодні в умовах розширення інтеграційних процесів, у відповідності зі змістом мовного компоненту Державного стандарту базової і повної середньої освіти мета вивчення іноземної мови полягає в забезпеченні практичного вміння учнів спілкуватися за допомогою іноземної мови, орієнтуватися в потоці різноманітної інформації іноземною мовою, розширити та активізувати словниковий запас учнів в сфері їх майбутньої професії.

Практичне володіння іноземними мовами включає три основні компоненти:

1.     Знання певної кількості мовного матеріалу, граматичний та лексичний матеріал при цьому обмежується тематикою, визначеною програмою для             усного мовлення і читання.

2.     Навички оперування мовним матеріалом та вміння здійснювати мовну діяльність у навчальних чи умовних ситуаціях.

3.     Комунікативні уміння.

Процес вивчення іноземних мов спрямований не на засвоєння знань, що є характерним для вивчення деяких інших предметів, а на формування з їх допомогою навичок і вмінь спілкування.

Знання учнів програмного матеріалу з предметів професійно теоретичної, професійно практичної підготовок, робота учнів з професійною лексикою на уроках української мови, спецтехнології, виробничого навчання є базовими під час вивчення тем «Робота і професії», «Харчування».

Вивчення іноземної мови відбувається краще, якщо воно входить в сферу інтересів учнів, зумовлюється потребами їх навчальної і трудової діяльності, повсякденним життям. Важливим мотиваційним елементом в оволодінні професійною лексикою є використання побутових приладів, різноманітної побутової техніки, інструкції до яких часто даються англійською чи іншою іноземною мовою. Це спонукає учнів до оволодіння професійною, технічною і науковою термінологією. Тому я ставлю собі завдання навчити учнів працювати з невеликими інформаційними статтями з газет чи журналів. Для цього учням пропонується такий вид роботи, як читання і переклад технічного тексту з метою здобуття корисної інформації. Після тексту додається завдання, такі як:

      знайти еквіваленти українських слів чи виразів;

      знайти ключеві слова чи речення;

      виписати професійні слова.

Учням пропонується переклад технічних текстів, серед яких текст – інструкція з техніки безпеки при роботі з електроприладами чи легкозаймистими речовинами, утримання свого робочого місця, користування інструментами.

Професійне становлення будь – якого фахівця сьогодні неможливе без постійного оновлення і поповнення знань, що найчастіше відбувається через ознайомлення зі спеціальною літературою, зарубіжними виданнями. В умовах ПТНЗ, коли учні поряд з вивченням предметів загальноосвітньої підготовки отримують професійні навички, розуміють, що висококваліфікований робітник – це той, хто постійно набуває нових знань.

 

Вернутся

Коментарі:

залишити коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.