Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

06 квітня 2017р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

» ГОЛОВНА СТОРІНКА
ГОЛОВНА СТОРІНКА

    Майже 60 років поспіль ДНЗ «Котовський професійний ліцей» здійснює первинну професійну підготовку робітничих кадрів, які працюють на благо нашої країни. За цей період з його стін випущено близько  21 тисячі кваліфікованих робітників.            
      

 

Сьогодні ДНЗ «Котовський професійний ліцей» - це якісна професійна освіта, 
орієнтована на майбутнє.

 

            Місією ДНЗ «Котовський професійний ліцей» є забезпечення потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти шляхом оволодіння робітничими професіями в сільськогосподарській, будівельній,  промисловій галузі та сфері послуг.

            Стратегічною метою закладу є створення сприятливих умов для формування професійно компетентної, соціально зрілої особистості з урахуванням її професійного вибору, виховання її загальної та професійної культури. Модель випускника ліцею, на яку орієнтується педагогічний колектив ліцею:

              Тому пріоритетними завданнями ліцею є:

1)      удосконалення механізму вивчення потреб ринку праці;

2)      відкриття нових інтегрованих професій, затребуваних на регіональному ринку праці;

3)      отримання ліцензій на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа працюючого та незайнятого населення;

4)      удосконалення системи співпраці ліцею з роботодавцями;

5)      удосконалення впроваджуваних новітніх педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничий процес;

6)   неперервне оновлення матеріально-технічної бази ліцею та комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, його комп’ютеризація;

7)  інформатизація освітнього процесу шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій; створення єдиного інформаційного простору;

8)  підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів шляхом організації проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування, удосконалення методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами, самоосвітньої діяльності;

9)  підвищення ефективності виховного процесу на засадах загальнолюдських та полікультурних цінностей, спрямованого на формування творчої особистості, громадянина України.

 

       На досягнення головної мети у ліцеї працює творчий педагогічний колектив викладачів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки, кваліфіковані майстри виробничого навчання з професій, за якими ведеться підготовка.

      Навчально-виробничий та виховний процеси організовані в ліцеї таким чином, щоб задовольнити потреби учнів у якісній професійній освіті та розвитку їхнього потенціалу (здібностей та нахилів).

      Щороку контингент учнів складає близько 600 осіб з числа жителів 
м. Котовська та Котовського району. У нашому ліцеї Ви маєте можливість опанувати професії:

 

 - Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат.А1, А2, В1);   
 -
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
 - Водій автотранспортних засобів (кат. С, С1);

 -  Кухар;

 -  Пекар; кондитер;

 -  Муляр; штукатур;

 -  Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв.

    

Навчаючись у ДНЗ «Котовський професійний ліцей»,

ви станете майстром своєї справи.

Приходьте до нас – і Ви не пожалкуєте!