Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

ГОЛОВНА СТОРІНКА

    Майже 60 років поспіль ДНЗ «Котовський професійний ліцей» здійснює первинну професійну підготовку робітничих кадрів, які працюють на благо нашої країни. За цей період з його стін випущено близько  21 тисячі кваліфікованих робітників.            
      

 

Сьогодні ДНЗ «Котовський професійний ліцей» - це якісна професійна освіта, 
орієнтована на майбутнє.

 

            Місією ДНЗ «Котовський професійний ліцей» є забезпечення потреб громадян у здобутті професійно-технічної освіти шляхом оволодіння робітничими професіями в сільськогосподарській, будівельній,  промисловій галузі та сфері послуг.

            Стратегічною метою закладу є створення сприятливих умов для формування професійно компетентної, соціально зрілої особистості з урахуванням її професійного вибору, виховання її загальної та професійної культури. Модель випускника ліцею, на яку орієнтується педагогічний колектив ліцею:

              Тому пріоритетними завданнями ліцею є:

1)      удосконалення механізму вивчення потреб ринку праці;

2)      відкриття нових інтегрованих професій, затребуваних на регіональному ринку праці;

3)      отримання ліцензій на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа працюючого та незайнятого населення;

4)      удосконалення системи співпраці ліцею з роботодавцями;

5)      удосконалення впроваджуваних новітніх педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничий процес;

6)   неперервне оновлення матеріально-технічної бази ліцею та комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, його комп’ютеризація;

7)  інформатизація освітнього процесу шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій; створення єдиного інформаційного простору;

8)  підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів шляхом організації проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування, удосконалення методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами, самоосвітньої діяльності;

9)  підвищення ефективності виховного процесу на засадах загальнолюдських та полікультурних цінностей, спрямованого на формування творчої особистості, громадянина України.

 

       На досягнення головної мети у ліцеї працює творчий педагогічний колектив викладачів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки, кваліфіковані майстри виробничого навчання з професій, за якими ведеться підготовка.

      Навчально-виробничий та виховний процеси організовані в ліцеї таким чином, щоб задовольнити потреби учнів у якісній професійній освіті та розвитку їхнього потенціалу (здібностей та нахилів).

      Щороку контингент учнів складає близько 600 осіб з числа жителів 
м. Котовська та Котовського району. У нашому ліцеї Ви маєте можливість опанувати професії:

 

 - Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат.А1, А2, В1);   
 -
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
 - Водій автотранспортних засобів (кат. С, С1);

 -  Кухар;

 -  Пекар; кондитер;

 -  Муляр; штукатур;

 -  Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв.

    

Навчаючись у ДНЗ «Котовський професійний ліцей»,

ви станете майстром своєї справи.

Приходьте до нас – і Ви не пожалкуєте!